SMS Bangladesh
Arbejdet i Danmark

Om Støttegruppen for SMS Bangladesh

Støttegruppen i Danmark er adskildt fra SMS Bangladesh og har ikke nogen direkte indflydelse på de beslutninger bestyrelsen i Bangladehs træffer i dagligdagen.

Støttegruppen i Danmark bidrager med økonomisk støtte til større investeringer: fx køb af jord og opførelsen af skolebygninger. Vi bidrager også til den daglige drift af skolerne, da forældrebetalingen ikke er tilstrækkelig til at dække lærerlønningerne. Det er håbet, at det på sigt vil være muligt. 

Derudover bidrager støttegruppen i Danmark med inspiration - særligt ved at sende volontører ud, som kan opmuntre lærerne og styrke deres kundskaber og også ved at afholde mindre kurser for lærerne, hvor danske lærere videregiver noget af alt deres gode erfaring.

STYREGRUPPE FOR STØTTEGRUPPEN

Styregruppens medlemmer:

Formand: Christian Alnor
Kasserer: Bent Gravesen
Næstformand og internatinal koordinator: Filip Engsig-Karup
Referant: Tove Larsen
Medlem: Gitte Hjul Møller 
Suppleant: Ditte Christensen


Snapshot fra et møde i Tune '15

Nyheder

Alle nyheder formidles gennem vores nyhedsbrev, som udkommer på e-mail efter hvert styregruppemøde altså cirka 4 gange årligt.
Så vil du følge med i, hvad der rør sig i foreningen og i Bangladesh så tilmed dig herunder.
Du har også muligheden for at læse de tidligere nyhedsbreve, hvis du ikke har modtaget dem alle.

Advarsel! Her kommer en reklame:

Kunne du tænke dig at opleve Bangladesh på egen krop? Filip Engsig-Karup arrangerer årligt turistture til Bangladesh, hvor han selv er rejseleder.
Snyd ikke dig selv for noget så enestående, hvis du har muligheden! Se rejsedatoerne i kalenderen og læs mere på viktorsfarmor.dk